Schola Athenarum, entens el llatí?

dimecres, 9 de juny de 2010

examen final 2

NOMEN…………….COGNOMINA………………………….DIES …………AULA

1) Declina en singular illa dies en plural hoc tempus

n.

ac.

g.

d.

abl.

2) Analitza

Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet

dederunt

superabit

ducam

fuerant

mittunt

3) Analitza i tradueix:

Illi milites cum duce suo in hostium aciem

celerrime fortissimeque impetum fecerunt,

nam hi hostes, qui in vicina silva se celaverant,

subito ex arboribus exerunt.

VOCABULA

celo,-as,-are,-vi tum amagar(se).

exeo,-is,-ire, exi, exitum

4) Analitza i tradueix :

Eixos soldats sempre foren més valents que els seus generals

5) Evoluciona: consilium, adhaerere, concludere, aptare

4 comentaris:

 1. NOMEN:JANET .COGNOMINA: ROMAGUERA CHAVELI

  1) Declina en singular illa dies en plural hoc tempus
  n. illa dies / haec tempora
  ac. illam dies / haec tempora
  g. illus diem / horum temporum
  d. illi diei / his temporibus
  abl. illa die / his temporibus
  2) Analitza
  Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet
  dederunt 3 persona plural perfecte Van donar Dederunt
  superabit 3 persona singular futur imperfecte superarà Superavit
  ducam 1 persona singular futur imperfecte Ensenyarè Duxi
  fuerant 3 persona plural plusquamperfecte Havien sigut Fuerunt
  mittunt 3 persona del plural present Envíen misserunt

  3) Analitza i tradueix:
  Illi milites cum duce suo in hostium aciem celerrime fortissimeque impetum fecerunt,
  nam hi hostes, qui in vicina silva se celaverant, subito ex arboribus exerunt
  .
  Eixos soldats amb el seu general han fet un atac en la línea de batalla dels enemics, molt rápida i fortissimament doncs estos enemics els quals s’avien amagat en el bosc vei derrepent van sortir dels arbres.

  4) Analitza i tradueix :
  Eixos soldats sempre foren més valents que els seus generals

  Isti milites Semper audaciores quam duces sui sint.

  ResponElimina
 2. El que tens malament

  ac. illam dies ILLAM DIEM
  illus diem ILLIUS DIEI
  Isti milites Semper audaciores quam duces sui FUERUNT.

  Molt bé en general. Estaries sobre l'excel·lent

  ResponElimina
 3. JANET ROMAGUERA CHAVELI
  GREGOR SON LES PARAULES A EVOLUCIONAR QUE ANTES CREC QUE NO LES HE SELECCIONAT VAL 
  STELLAREM > STELLARE > STELLAR > ESTELLAR > ESTEL•LAR
  CAEMENTUM > CAEMENTU > CAEMENT > CEMENT
  AGGREGRARE > AGGREGRAR > AGGREGAR > AGREGAR
  IUMENTUM > IUMENTU > IUMENT > JUMENT
  FODERATIONEM > FODERATIONE > FODERATION > FODERATIO > FEDERATIO > FEDERACIÓ
  CONSILIUM > CONSILIU > CONSIL > CONSEL > CONSELL

  ADHAERERE > ADHAERER > ADHERER > ADHERIR

  CONCLUDERE > CONCLUDER > CONCLUER > CONCLOER >CONCLORE > CONCLOURE

  APTARE > APTAR > ATTAR > ATAR

  ResponElimina