Schola Athenarum, entens el llatí?

dimarts, 8 de juny de 2010

examen final 1

NOMEN…………….COGNOMINA………………………….DIES …………AULA

1) Declina en singular iste exercitus en plural illud consilium

n.

ac.

g.

d.

abl.

2) Analitza

Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet

dedi

amabunt

facit

erant

mittent

3) Analitza i tradueix:

Hic dux duas legiones in forte Calagurgitanorum oppidum

celeriter misit, Sed hi, qui longo vallo altisque fossis muros

muniverunt, istum impetum sustinuerunt.

VOCABULA

Calagurgitani,-orum calagurgità, habitant de Calahorra.

munio,-is,-ire,-vi,-tum. Fortificar.

sustineo,-es,-ere, sustinui, sustentum. Resistir, sostindre.

4) Analitza i tradueix :

Aquestes dones sempre han donat prudents consells al seus homens.

5) Evoluciona: stellarem, caementum, aggregrare, iumentum, foderationem

6 comentaris:

 1. examen final 1
  NOMEN…………….COGNOMINA………………………….DIES …………AULA
  1) Declina en singular iste exercitus en plural illud consilium
  n. iste exercitus, illa consilia
  ac. istum exercitum, illa consilia
  g. istius exercitus, illorum consiliorum
  d. isti exercitui, illis consilis
  abl. Isto exercitu, illis consilis

  2) Analitza
  Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet
  dedi 1a, sing, Pret. Perfet Vaig donar =
  amabunt 3a, pl, Futur Estimaran amaverunt
  facit 3a, sing, Pret.Perfet Va fer =
  erant 3a, pl, Pret. Imp. Eren fuerunt
  mittent 3a, pl. Futur Enviaran miserunt


  3) Analitza i tradueix:

  Hic dux duas legiones in forte Calagurgitanorum oppidum celeriter misit, Sed hi, qui longo

  vallo altisque fossis muros muniverunt, istum impetum sustinuerunt.

  TRADUCCIÓ: Aquest general va enviar ràpidament dues legions cap a la ciutat dels forts Calagurgitans. Però aquests, que van fortificar un llarg vall i alts murs a les foses, van resistir eixe atac.

  VOCABULA
  Calagurgitani,-orum calagurgità, habitant de Calahorra.
  munio,-is,-ire,-vi,-tum. Fortificar.
  sustineo,-es,-ere, sustinui, sustentum. Resistir, sostindre.


  4) Analitza i tradueix :
  Aquestes dones sempre han donat prudents consells al seus homens.

  TRADUCCIÓ: Hae mulieres semper prudentis consilios ad sibi viri dederunt.

  5) Evoluciona: stellarem, caementum, aggregrare, iumentum, foderationem

  · stellarem, stellare, estellar, estelar.
  · caementum, caementu, cementu, cement.
  · aggregare, agregare, agregar.
  · Iumentum, iumentu, iument, ument... ¿?
  · foderatonem, foderatione, federatione, federation, federatio, federació.

  ResponElimina
 2. Arnau, està molt bñe, sobre el notable, però tens errors en:(en majúscula)
  TRADUCCIÓ: Aquest general va enviar ràpidament dues legions cap a la VALENTA ciutat dels Calagurgitans. Però aquests, que van fortificar ELS MURS AMB un llargA vallA i PROFUNDES foses, van resistir eixe atac.
  TRADUCCIÓ: Hae mulieres semper prudentiA consiliA SUIS viriS dederunt.

  stellarem, stellare, estellar, estel·Lar.
  · Iumentum, iumentu, iument, Jument... ¿?

  Si tens algun dubte, m'ho dius

  ResponElimina
 3. NOMEN: JANET COGNOMINA: ROMAGUERA CHAVELI
  1) Declina en singular iste exercitus en plural illud consilium
  n. iste exercitus / illa consilia
  ac. Istum exercitum / illa consilia
  g. ISTIUS EXERCITUS / illorum consiliorum
  d. isti exercitui / illis consilis
  abl. Isto exercitu / illis consilis
  2) Analitza
  Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet
  dedi 1 persona singular perfecte He donat dedi
  amabunt 3 persona plural futur imperfecte Estimaran Amaverunt
  facit 3 persona singular present fan fecit
  erant 3 persona plural imperfecto eren Fuerunt
  mittent 3 persona plural futur imperfecto Haureu enviat misserunt

  3) Analitza i tradueix:
  Hic dux duas legiones in forte Calagurgitanorum oppidum
  celeriter misit, Sed hi, qui longo vallo altisque fossis muros
  muniverunt, istum impetum sustinuerunt.
  Aquest general (jefe )va enviar rápidament dues legions cap a la valenta (o forta) ciutat dels Calagurgitans, pero aquest, que van fortificar els murs amb una llarga barrera i profundes fosses, van sostindre eixe atac.
  4) Analitza i tradueix :
  Aquestes dones sempre han donat prudents consells al seus homens.
  Haec mulieres Semper consilia prudentia suis homnibus dederunt

  ResponElimina