Schola Athenarum, entens el llatí?

dilluns, 8 d’abril de 2013

Lèsbia. Vuit poems de Catul

He penjat un power sobre la traducció i comentari dels poemes de Catul a Lèsbia, els més interesants i espatarrants segons el meu criteri. Els meus alumnes no podien merèxer menys.

És interessant constatar les diferències de criteri dels crítics a l'hora d'analitzar estructures i interpretacions. També paga la pena assenyalar algunes mancances a l'hora d'establir referències indefugibles, com per exemple la traducció de l'oda de Safo pels poetae novi o la inexistent l'al·lusió a Ernesto Cardenal per estudiosos massa capficats en la tradició literària anglosaxona.
Que us aprofite.

 Punxeu ací:
http://es.scribd.com/doc/134696175/Lesbia-Vuit-poemes-de-Catul